דף מידע זכויות בנייה

אין הצעות נוספות למוצר זה!

198.00

לביצוע תשלום שכולל הנחה בגין חלקות צמודות, עבור לקישור: https://tinyurl.com/2p933ej8

בקשת מידע ע”פ סעיף 119א’ לחוק תכנון והבנייה.
בהתאם לסעיף 119א’ לחוק התכנון והבניה, אבקש להעביר אליי בכתב מידע בדבר תכניות הנוגעות לקרקע בין שהן תקפות, מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף 77 וכן תנאים לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה.

 

בכל שאלה או בירור, ניתן לפנות למרכז מידע ושירות:
בטלפון : 03-9053111

במייל TASHLUMHANDASA@PTIKVA.ORG.IL
דף המידע יופק תוך 30 יום, בתנאי שהטופס הגיע כנדרש ובוצעו תשלומים בגין כלל החלקות המבוקשות בדף המידע.
דף המידע יישלח לכתובת המייל שתצוין בעת התשלום, או יימסר ידנית במרכז מידע ושירות בתאום טלפוני.
אנא בחר את אפשרות מסירת דף המידע הרצויה בתיבת “אופן קבלת המוצר”.

עיריית פתח תקווה

מידע נוסף