מכרז דו שלבי פומבי מס’ 11/24 לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת פנאומטית לפינוי פסולת

תיאור

מכרז פומבי מס’ 11/24

לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת פנאומטית לפינוי פסולת

מועד להגשת הצעות:   

31.7.2024  בשעה 12:00 בצהרים בלבד | עלות המכרז: 5000 ₪

פרטים באתר העירייה: www.petah-tikva.muni.il

 

שאלות הבהרה בכתב בלבד במייל  idob@PRO-SIE.com  לא יאוחר מיום 13/6/2024

יש לאשר את קבלת ההודעה בטלפון 03-9676996

 

מועד מפגש הבהרות

המפגש יערך בבניין העירייה, חדר המועצה ברחוב העליה 1, פתח תקווה. 

ב 22.5.2024  בשעה 12:00

הנוכחות הינה חובה ומהווה תנאי להישתתפות במכרז

           

לעיון במסמכי המכרז ללא תשלום  יש להוריד את הקובץ מאתר התשלומים בלינק –

לתשומת ליבכם- לאחר ביצוע הרכישה התשלום לא יוחזר.

 

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני.

 

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

 

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל     Micrazim@ptikva.org.il

טל:   03-9113789

 

 

 

אין הצעות נוספות למוצר זה!

0.005,000.00

מכרז פומבי מס’ 11/24

לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת פנאומטית לפינוי פסולת

מועד להגשת הצעות:   

31.7.2024  בשעה 12:00 בצהרים בלבד | עלות המכרז: 5000 ₪

פרטים באתר העירייה: www.petah-tikva.muni.il

 

שאלות הבהרה בכתב בלבד במייל  idob@PRO-SIE.com  לא יאוחר מיום 13/6/2024

יש לאשר את קבלת ההודעה בטלפון 03-9676996

 

מועד מפגש הבהרות

המפגש יערך בבניין העירייה, חדר המועצה ברחוב העליה 1, פתח תקווה. 

ב 22.5.2024  בשעה 12:00

הנוכחות הינה חובה ומהווה תנאי להישתתפות במכרז

           

לעיון במסמכי המכרז ללא תשלום  יש להוריד את הקובץ מאתר התשלומים בלינק –

לתשומת ליבכם- לאחר ביצוע הרכישה התשלום לא יוחזר.

 

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני.

 

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

 

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל     Micrazim@ptikva.org.il

טל:   03-9113789

 

 

 

עיריית פתח תקווה

מידע נוסף