?תושבי הרשות


צעד אחד קטן ותקבלו את ההטבות הכי שוות בעיר

!איזה כיף


צעד אחד קטן ותקבלו את ההטבות הכי שוות בעיר

success sign

המחירים שיופיעו באתר מעתה, מעודכנים למחירים מוזלים

משום מה אנחנו לא מוצאים אותך במערכת שלנו


לא לדאוג, המוקד העירוני שלנו יציל את המצב

ניתן ליצור קשר עם המוקד העירוני בכל אחת מהדרכים הבאות

בטלפון
03-9113636

מכרז פומבי מס’ 12/23 מתן שירתי גישה לביצוע שאילתות למאגרי מידע

תיאור

מכרז פומבי מס’ 12/23 מתן שירתי גישה לביצוע שאילתות למאגרי מידע

עלות מסמכי המכרז –500 ₪   

מועד אחרון להגשת הצעות  30.4.2023 בשעה 12:00

בחול המועד פסח משרדי העירייה יהיו סגורים

 שאלות הבהרה בכתב בלבד במייל  [email protected]    ולא יאוחר מיום 29/3/2023  

עד השעה 12:00.

לתשומת ליבכם- לאחר ביצוע הרכישה התשלום לא יוחזר.

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני.

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל     [email protected]

טל:   03-9113789

 

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

0.00500.00

מכרז פומבי מס’ 12/23 מתן שירתי גישה לביצוע שאילתות למאגרי מידע

עלות מסמכי המכרז –500 ₪   

מועד אחרון להגשת הצעות  30.4.2023 בשעה 12:00

בחול המועד פסח משרדי העירייה יהיו סגורים

 שאלות הבהרה בכתב בלבד במייל  [email protected]    ולא יאוחר מיום 29/3/2023  

עד השעה 12:00.

לתשומת ליבכם- לאחר ביצוע הרכישה התשלום לא יוחזר.

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני.

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל     [email protected]

טל:   03-9113789

 

מידע נוסף

?תושבי הרשות


צעד אחד קטן ותקבלו את ההטבות הכי שוות בעיר

!איזה כיף


צעד אחד קטן ותקבלו את ההטבות הכי שוות בעיר

success sign

המחירים שיופיעו באתר מעתה, מעודכנים למחירים מוזלים

משום מה אנחנו לא מוצאים אותך במערכת שלנו


לא לדאוג, המוקד העירוני שלנו יציל את המצב

ניתן ליצור קשר עם המוקד העירוני בכל אחת מהדרכים הבאות

בטלפון
03-9113636