מכרז פומבי מס’ 17/24 להפעלת חוגים במסגרת תל”ן (תכנית לימודים נוספת) בגני ילדים בעיריית פתח תקווה

תיאור

מכרז פומבי מס’ 17/24

להפעלת חוגים במסגרת תל”ן (תכנית לימודים נוספת) בגני ילדים בעיריית פתח תקווה

מועד להגשת הצעות: 25/6/2024 

עד השעה 12:00 בלבד

 

עלות המכרז: 300 ₪

פרטים באתר העירייה: www.petah-tikva.muni.il

 

שאלות הבהרה בכתב בלבד במייל  yakirs@ptikva.org.il  לא יאוחר מיום 13/6/2024

בשעה 12.00

 

לעיון במסמכי המכרז ללא תשלום יש להוריד את הקובץ מאתר התשלומים בלינק –

לתשומת ליבכם- לאחר ביצוע הרכישה התשלום לא יוחזר.

 

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני.

 

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

 

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל  Micrazim@ptikva.org.il

טל:   03-9113789

אין הצעות נוספות למוצר זה!

0.00300.00

מכרז פומבי מס’ 17/24

להפעלת חוגים במסגרת תל”ן (תכנית לימודים נוספת) בגני ילדים בעיריית פתח תקווה

מועד להגשת הצעות: 25/6/2024 

עד השעה 12:00 בלבד

 

עלות המכרז: 300 ₪

פרטים באתר העירייה: www.petah-tikva.muni.il

 

שאלות הבהרה בכתב בלבד במייל  yakirs@ptikva.org.il  לא יאוחר מיום 13/6/2024

בשעה 12.00

 

לעיון במסמכי המכרז ללא תשלום יש להוריד את הקובץ מאתר התשלומים בלינק –

לתשומת ליבכם- לאחר ביצוע הרכישה התשלום לא יוחזר.

 

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני.

 

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

 

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל  Micrazim@ptikva.org.il

טל:   03-9113789

עיריית פתח תקווה

מידע נוסף