קול קורא מס’ 19/23 לקבלת הרשאת שימוש ארעית במבני ציבור המצויים בשטח שיפוטה של עיריית פ”ת

תיאור

קול קורא מס’ 19/23 לקבלת הרשאת שימוש ארעית במבני ציבור המצויים בשטח שיפוטה של עיריית פ”ת

מועד אחרון להגשת הצעות 6/4/25 בשעה 12:00

בחול המועד פסח משרדי העירייה יהיו סגורים

קבלת המסמכים ללא עלות

שאלות הבהרה בנוגע לנכסים של מינהל החינוך יש להפנות לסיגלית sigalitnu@ptikva.org.il  לוודא קבלת המייל באמצעות טלפון 03-9113635או  050-7701137

שאלות הבהרה בנוגע לנכסים של אגף נכסים יש להפנות לצילה   TSILLA@PTIKVA.ORG.IL לוודא קבלת המייל באמצעות טלפון  03-9052732

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל     Micrazim@ptikva.org.il

טל:   03-9113789

 

אין הצעות נוספות למוצר זה!

0.00

קול קורא מס’ 19/23 לקבלת הרשאת שימוש ארעית במבני ציבור המצויים בשטח שיפוטה של עיריית פ”ת

מועד אחרון להגשת הצעות 6/4/25 בשעה 12:00

בחול המועד פסח משרדי העירייה יהיו סגורים

קבלת המסמכים ללא עלות

שאלות הבהרה בנוגע לנכסים של מינהל החינוך יש להפנות לסיגלית sigalitnu@ptikva.org.il  לוודא קבלת המייל באמצעות טלפון 03-9113635או  050-7701137

שאלות הבהרה בנוגע לנכסים של אגף נכסים יש להפנות לצילה   TSILLA@PTIKVA.ORG.IL לוודא קבלת המייל באמצעות טלפון  03-9052732

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל     Micrazim@ptikva.org.il

טל:   03-9113789

 

עיריית פתח תקווה

מידע נוסף