?תושבי הרשות


צעד אחד קטן ותקבלו את ההטבות הכי שוות בעיר

!איזה כיף


צעד אחד קטן ותקבלו את ההטבות הכי שוות בעיר

success sign

המחירים שיופיעו באתר מעתה, מעודכנים למחירים מוזלים

משום מה אנחנו לא מוצאים אותך במערכת שלנו


לא לדאוג, המוקד העירוני שלנו יציל את המצב

ניתן ליצור קשר עם המוקד העירוני בכל אחת מהדרכים הבאות

בטלפון
03-9113636

קול קורא מס’ 19/23 לקבלת הרשאת שימוש ארעית במבני ציבור המצויים בשטח שיפוטה של עיריית פ”ת

תיאור

קול קורא מס’ 19/23 לקבלת הרשאת שימוש ארעית במבני ציבור המצויים בשטח שיפוטה של עיריית פ”ת

מועד אחרון להגשת הצעות 6/4/25 בשעה 12:00

בחול המועד פסח משרדי העירייה יהיו סגורים

קבלת המסמכים ללא עלות

שאלות הבהרה בנוגע לנכסים של מינהל החינוך יש להפנות לסיגלית [email protected]  לוודא קבלת המייל באמצעות טלפון 03-9113635או  050-7701137

שאלות הבהרה בנוגע לנכסים של אגף נכסים יש להפנות לצילה   [email protected] לוודא קבלת המייל באמצעות טלפון  03-9052732

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל     [email protected]

טל:   03-9113789

 

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

0.00

קול קורא מס’ 19/23 לקבלת הרשאת שימוש ארעית במבני ציבור המצויים בשטח שיפוטה של עיריית פ”ת

מועד אחרון להגשת הצעות 6/4/25 בשעה 12:00

בחול המועד פסח משרדי העירייה יהיו סגורים

קבלת המסמכים ללא עלות

שאלות הבהרה בנוגע לנכסים של מינהל החינוך יש להפנות לסיגלית [email protected]  לוודא קבלת המייל באמצעות טלפון 03-9113635או  050-7701137

שאלות הבהרה בנוגע לנכסים של אגף נכסים יש להפנות לצילה   [email protected] לוודא קבלת המייל באמצעות טלפון  03-9052732

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל     [email protected]

טל:   03-9113789

 

מידע נוסף

?תושבי הרשות


צעד אחד קטן ותקבלו את ההטבות הכי שוות בעיר

!איזה כיף


צעד אחד קטן ותקבלו את ההטבות הכי שוות בעיר

success sign

המחירים שיופיעו באתר מעתה, מעודכנים למחירים מוזלים

משום מה אנחנו לא מוצאים אותך במערכת שלנו


לא לדאוג, המוקד העירוני שלנו יציל את המצב

ניתן ליצור קשר עם המוקד העירוני בכל אחת מהדרכים הבאות

בטלפון
03-9113636