מכרז פומבי מס’ 38/2023 להתקנה, תחזוקה ותפעול של מערכות הפיקוח והאכיפה בהתאם לחוק, לרבות מתן שירותי ניהול חיובי קנסות, גבייתם ואכיפתם ומתן שירותים נלווים.

תיאור

 מכרז פומבי מס’ 38/2023  

הוראות למשתתפים ותנאים למכרז

עלות השתתפות במכרז 2,000 ₪

לצורך השתתפות במכרז יש לבצע רכישה

לתשומת ליבכם, דמי הרכישה לא יוחזרו לאחר הביצוע

לצפייה ולרכישת מסמכי המכרז​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מפגש מציעים יתקיים בתאריך 10/7/23 בשעה 9:00 ברחוב יוסף קארו 3 פ”ת

תאריך הגשה: עד לתאריך 2/8/2023 בשעה 12:00​

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד לתאריך 17/7/2023 בשעה 12:00 במייל בלבד ל [email protected]

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני

את המכרז יש להגיש בבניין העירייה, רח’ העלייה השנייה 1 (קומה 2, חדר 231)

בין השעות 15:00-08:30 (פרט למועד ההגשה)

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל [email protected]​​​​​

טלפון: 03-9113789​​​

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

0.002,000.00

 מכרז פומבי מס’ 38/2023  

הוראות למשתתפים ותנאים למכרז

עלות השתתפות במכרז 2,000 ₪

לצורך השתתפות במכרז יש לבצע רכישה

לתשומת ליבכם, דמי הרכישה לא יוחזרו לאחר הביצוע

לצפייה ולרכישת מסמכי המכרז​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מפגש מציעים יתקיים בתאריך 10/7/23 בשעה 9:00 ברחוב יוסף קארו 3 פ”ת

תאריך הגשה: עד לתאריך 2/8/2023 בשעה 12:00​

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד לתאריך 17/7/2023 בשעה 12:00 במייל בלבד ל [email protected]

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני

את המכרז יש להגיש בבניין העירייה, רח’ העלייה השנייה 1 (קומה 2, חדר 231)

בין השעות 15:00-08:30 (פרט למועד ההגשה)

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל [email protected]​​​​​

טלפון: 03-9113789​​​

מידע נוסף