מכרז פומבי מס’ 40/23 לאספקת מוצרי מזון, כיבוד ומוצרים חד פעמיים עבור עיריית פתח תקוה

תיאור

מכרז פומבי מס’ 40/23 לאספקת מוצרי מזון, כיבוד ומוצרים חד פעמיים עבור עיריית פתח תקוה

הוראות למשתתפים ותנאים למכרז

עלות השתתפות במכרז: 300 ₪   

תאריך הגשה: עד לתאריך 3/8/2023 בשעה 12:00

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד לתאריך  17/7/2023 בשעה 12:00  במייל בלבד ל [email protected]

 לצורך השתתפות במכרז יש לבצע רכישה

רוכש שרכש את מכרז מס11/23 אינו צריך לרכוש שוב ויכול לבצע הורדה מהאתר ישירות ולצרף את הקבלה של מכרז 11/23

 לתשומת ליבכם, דמי הרכישה לא יוחזרו לאחר הביצוע

 לצפייה ולרכישת מסמכי המכרז​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני

 את המכרז יש להגיש בבניין העירייה, רח’ העלייה השנייה 1 (קומה 2, חדר 231)

בין השעות 15:00-08:30 (פרט למועד ההגשה)

 יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו

 לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל [email protected]​​​​​

 טלפון: 03-9113789​​​

 

 

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

0.00300.00

מכרז פומבי מס’ 40/23 לאספקת מוצרי מזון, כיבוד ומוצרים חד פעמיים עבור עיריית פתח תקוה

הוראות למשתתפים ותנאים למכרז

עלות השתתפות במכרז: 300 ₪   

תאריך הגשה: עד לתאריך 3/8/2023 בשעה 12:00

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד לתאריך  17/7/2023 בשעה 12:00  במייל בלבד ל [email protected]

 לצורך השתתפות במכרז יש לבצע רכישה

רוכש שרכש את מכרז מס11/23 אינו צריך לרכוש שוב ויכול לבצע הורדה מהאתר ישירות ולצרף את הקבלה של מכרז 11/23

 לתשומת ליבכם, דמי הרכישה לא יוחזרו לאחר הביצוע

 לצפייה ולרכישת מסמכי המכרז​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני

 את המכרז יש להגיש בבניין העירייה, רח’ העלייה השנייה 1 (קומה 2, חדר 231)

בין השעות 15:00-08:30 (פרט למועד ההגשה)

 יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו

 לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל [email protected]​​​​​

 טלפון: 03-9113789​​​

 

 

מידע נוסף