מכרז פומבי מס’ 41/23 להפעלת מרפאת שיניים קהילתית עבור עיריית פתח תקוה

תיאור

מכרז פומבי מס’ 41/23 להפעלת מרפאת שיניים קהילתית עבור עיריית פתח תקוה

עלות מסמכי המכרז –300 ₪   

מועד אחרון להגשת הצעות   21/8/2023 בשעה 12:00

סיור מציעים (רשות) למכרז הנ”ל יערך ביום 26.07.2023  בשעה 10:00 בכניסה למבנה שברחוב אחד העם 31, פתח תקווה.   השתתפות המציע בסיור הינה רשות.

שאלות הבהרה בכתב בלבד במייל [email protected] לא יאוחר מיום 1/8/2023

בשעה 12.00

לעיון מסמכי המכרז ללא תשלום  יש להוריד את הקובץ מאתר התשלומים בלינק –

לתשומת ליבכם- לאחר ביצוע הרכישה התשלום לא יוחזר.

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני.

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל     [email protected]

טל:   03-9113789

 

 

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

0.00300.00

מכרז פומבי מס’ 41/23 להפעלת מרפאת שיניים קהילתית עבור עיריית פתח תקוה

עלות מסמכי המכרז –300 ₪   

מועד אחרון להגשת הצעות   21/8/2023 בשעה 12:00

סיור מציעים (רשות) למכרז הנ”ל יערך ביום 26.07.2023  בשעה 10:00 בכניסה למבנה שברחוב אחד העם 31, פתח תקווה.   השתתפות המציע בסיור הינה רשות.

שאלות הבהרה בכתב בלבד במייל [email protected] לא יאוחר מיום 1/8/2023

בשעה 12.00

לעיון מסמכי המכרז ללא תשלום  יש להוריד את הקובץ מאתר התשלומים בלינק –

לתשומת ליבכם- לאחר ביצוע הרכישה התשלום לא יוחזר.

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני.

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל     [email protected]

טל:   03-9113789

 

 

מידע נוסף