מכרז פומבי מס’ 44/23 להפעלת מרפאת שיניים קהילתית עבור עיריית פתח תקוה

תיאור

מכרז פומבי מס’ 44/23 להפעלת מרפאת שיניים קהילתית עבור עיריית פתח תקוה

 

מועד אחרון להגשת הצעות 29/10/2023 בשעה 12:00

שאלות הבהרה בכתב בלבד במייל [email protected] לא יאוחר מיום 10/10/2023 בשעה 12:00

סיור מציעים במרפאה יש לתאם עם הגב’ מירי אביגד- ההשתתפות אינה חובה.

לעיון במסמכי המכרז ללא תשלום יש להוריד את הקובץ מאתר התשלומים בלינק –

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני.

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל  [email protected]

טל:  03-9113789

 

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

0.00

מכרז פומבי מס’ 44/23 להפעלת מרפאת שיניים קהילתית עבור עיריית פתח תקוה

 

מועד אחרון להגשת הצעות 29/10/2023 בשעה 12:00

שאלות הבהרה בכתב בלבד במייל [email protected] לא יאוחר מיום 10/10/2023 בשעה 12:00

סיור מציעים במרפאה יש לתאם עם הגב’ מירי אביגד- ההשתתפות אינה חובה.

לעיון במסמכי המכרז ללא תשלום יש להוריד את הקובץ מאתר התשלומים בלינק –

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני.

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל  [email protected]

טל:  03-9113789

 

מידע נוסף