מכרז פומבי מס’ 46/23 מתן שירות ואחזקת מערכות בקרת השקיה בגנים ציבוריים

תיאור

מכרז פומבי מס’ 46/23 מתן שירות ואחזקת מערכות בקרת השקיה בגנים ציבוריים

עלות מסמכי המכרז –300 ₪   

מועד אחרון להגשת הצעות   22/11/2023 בשעה 12:00

שאלות הבהרה בכתב בלבד במייל  idoa@ptikva.org.ilלא יאוחר מיום 5/11/2023 בשעה 12.00

לעיון מסמכי המכרז ללא תשלום  יש להוריד את הקובץ מאתר התשלומים בלינק –

לתשומת ליבכם- לאחר ביצוע הרכישה התשלום לא יוחזר.

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני.

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל     Micrazim@ptikva.org.il

טל:   03-9113789                      

אין הצעות נוספות למוצר זה!

0.00300.00

מכרז פומבי מס’ 46/23 מתן שירות ואחזקת מערכות בקרת השקיה בגנים ציבוריים

עלות מסמכי המכרז –300 ₪   

מועד אחרון להגשת הצעות   22/11/2023 בשעה 12:00

שאלות הבהרה בכתב בלבד במייל  idoa@ptikva.org.ilלא יאוחר מיום 5/11/2023 בשעה 12.00

לעיון מסמכי המכרז ללא תשלום  יש להוריד את הקובץ מאתר התשלומים בלינק –

לתשומת ליבכם- לאחר ביצוע הרכישה התשלום לא יוחזר.

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני.

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל     Micrazim@ptikva.org.il

טל:   03-9113789                      

עיריית פתח תקווה

מידע נוסף