מכרז פומבי מס’ 53/23 למתן שירותי גרירה ואחסון של רכבים נטושים וגרוטות רכבים ולמתן שירותים נוספים בשטח שיפוטה של עירית פתח תקוה

תיאור

מכרז  פומבי  מס’ 53/23 למתן שירותי גרירה ואחסון של רכבים נטושים וגרוטות רכבים ולמתן שירותים נוספים בשטח שיפוטה של עירית פתח תקוה

מועד להגשת הצעות: 10/12/2023 עד השעה 12:00 בלבד | עלות המכרז:300 ₪

פרטים באתר העירייה: www.petah-tikva.muni.il

 שאלות הבהרה בכתב בלבד במייל   yarivs@ptikva.org.il לא יאוחר מיום 19/11/2023 בשעה 12.00

לעיון במסמכי המכרז ללא תשלום  יש להוריד את הקובץ מאתר התשלומים בלינק –

לתשומת ליבכם- לאחר ביצוע הרכישה התשלום לא יוחזר.

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני.

 יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל     Micrazim@ptikva.org.il

טל:   03-9113789

אין הצעות נוספות למוצר זה!

0.00300.00

מכרז  פומבי  מס’ 53/23 למתן שירותי גרירה ואחסון של רכבים נטושים וגרוטות רכבים ולמתן שירותים נוספים בשטח שיפוטה של עירית פתח תקוה

מועד להגשת הצעות: 10/12/2023 עד השעה 12:00 בלבד | עלות המכרז:300 ₪

פרטים באתר העירייה: www.petah-tikva.muni.il

 שאלות הבהרה בכתב בלבד במייל   yarivs@ptikva.org.il לא יאוחר מיום 19/11/2023 בשעה 12.00

לעיון במסמכי המכרז ללא תשלום  יש להוריד את הקובץ מאתר התשלומים בלינק –

לתשומת ליבכם- לאחר ביצוע הרכישה התשלום לא יוחזר.

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני.

 יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל     Micrazim@ptikva.org.il

טל:   03-9113789

עיריית פתח תקווה

מידע נוסף