?תושבי הרשות


צעד אחד קטן ותקבלו את ההטבות הכי שוות בעיר

!איזה כיף


צעד אחד קטן ותקבלו את ההטבות הכי שוות בעיר

success sign

המחירים שיופיעו באתר מעתה, מעודכנים למחירים מוזלים

משום מה אנחנו לא מוצאים אותך במערכת שלנו


לא לדאוג, המוקד העירוני שלנו יציל את המצב

ניתן ליצור קשר עם המוקד העירוני בכל אחת מהדרכים הבאות

בטלפון
03-9113636

מכרז פומבי מס’ 59/22 שדרוג טכני ומתן שירותי תמיכה, תחזוקה ופיתוח למערכת MS CRM Dynamics עבור עיריית פתח תקווה

תיאור

מכרז פומבי מס’ 59/22 שדרוג טכני ומתן שירותי תמיכה, תחזוקה ופיתוח למערכת MS Dynamics CRM עבור עיריית פתח תקוה

עלות מסמכי המכרז – 2,500 ₪

מועד הגשה – עד ל  20/4/2022 שעה  12:00

את המכרז יש להגיש בבניין העיריה רח’ העליה השניה 1 קומה 2 חדר 231 בין השעות 8.30-15.00

(למעט במועד יום ההגשה)

מפגש מציעים חובה יתקיים ביום 6/12/2022 בשעה 9:30 בבניין העירייה ברחוב העלייה השניה קומה 4 אגף מערכות מידע ומחשוב

לתשומת ליבכם- לאחר ביצוע הרכישה התשלום לא יוחזר.

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני.

 יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל     [email protected]

טל:   03-9113789

 

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

0.002,500.00

מכרז פומבי מס’ 59/22 שדרוג טכני ומתן שירותי תמיכה, תחזוקה ופיתוח למערכת MS Dynamics CRM עבור עיריית פתח תקוה

עלות מסמכי המכרז – 2,500 ₪

מועד הגשה – עד ל  20/4/2022 שעה  12:00

את המכרז יש להגיש בבניין העיריה רח’ העליה השניה 1 קומה 2 חדר 231 בין השעות 8.30-15.00

(למעט במועד יום ההגשה)

מפגש מציעים חובה יתקיים ביום 6/12/2022 בשעה 9:30 בבניין העירייה ברחוב העלייה השניה קומה 4 אגף מערכות מידע ומחשוב

לתשומת ליבכם- לאחר ביצוע הרכישה התשלום לא יוחזר.

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני.

 יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל     [email protected]

טל:   03-9113789

 

מידע נוסף

?תושבי הרשות


צעד אחד קטן ותקבלו את ההטבות הכי שוות בעיר

!איזה כיף


צעד אחד קטן ותקבלו את ההטבות הכי שוות בעיר

success sign

המחירים שיופיעו באתר מעתה, מעודכנים למחירים מוזלים

משום מה אנחנו לא מוצאים אותך במערכת שלנו


לא לדאוג, המוקד העירוני שלנו יציל את המצב

ניתן ליצור קשר עם המוקד העירוני בכל אחת מהדרכים הבאות

בטלפון
03-9113636