מכרז 3/24 להספקת ארוחות מצוננות/קפואות לתושבים

תיאור

מכרז 3/24  להספקת ארוחות מצוננות/קפואות לתושבים

המועד האחרון הינו 18/4/24 בשעה 12:00  | עלות המכרז: ₪250

פרטים באתר העירייה: www.petah-tikva.muni.il

שאלות הבהרה בכתב בלבד במייל hayab@ptikva.org.il   לא יאוחר מיום 17/3/2024 בשעה 12:00

לעיון במסמכי המכרז ללא תשלום  יש להוריד את הקובץ 

לתשומת ליבכם- לאחר ביצוע הרכישה התשלום לא יוחזר.

 

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני.

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

 

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל     Micrazim@ptikva.org.il

טל:   03-9113789

 

אין הצעות נוספות למוצר זה!

0.00250.00

מכרז 3/24  להספקת ארוחות מצוננות/קפואות לתושבים

המועד האחרון הינו 18/4/24 בשעה 12:00  | עלות המכרז: ₪250

פרטים באתר העירייה: www.petah-tikva.muni.il

שאלות הבהרה בכתב בלבד במייל hayab@ptikva.org.il   לא יאוחר מיום 17/3/2024 בשעה 12:00

לעיון במסמכי המכרז ללא תשלום  יש להוריד את הקובץ 

לתשומת ליבכם- לאחר ביצוע הרכישה התשלום לא יוחזר.

 

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני.

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

 

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל     Micrazim@ptikva.org.il

טל:   03-9113789

 

עיריית פתח תקווה

מידע נוסף