מכרז 37/22 להשכרת והפעלת חנויות במתחם שוק ליפקיס בפתח תקווה

0.00400.00

מועד הגשה – עד ל  4/12/2022 בשעה 12:00
שאלות הבהרה בכתב בלבד עד ליום 6/11/2022 בשעה  12:00 במייל   [email protected]

את המכרז יש להגיש בבניין העיריה רח’ העלייה השנייה 1 קומה 2 חדר 231
בין השעות 8:30 – 15:00

(למעט במועד יום ההגשה)

לתשומת ליבכם- לאחר ביצוע הרכישה התשלום לא יוחזר.

סיור מציעים

א. סיור מציעים יתקיים באירוע חגיגי אשר מועדו יפורסם באתר האינטרנט של העירייה ובעיתון.

העירייה רשאית לקיים סיורי מציעים לפי שיקול דעתה הבלעדי, במועדים שיקבעו על ידה.

ב. השתתפות בסיור המציעים אינה חובה ורשאי להגיש הצעה למכרז גם מציע שלא השתתף בסיור המציעים.

ג. יובהר כי אי השתתפות בסיור המציעים הינה על אחריות המשתתפים בלבד ולמציע שבחר שלא להשתתף בסיור המציעים לא תעמוד כל טענה ביחס לאי בהירות כלשהי או לאי קבלת מידע בקשר למכרז.

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני.

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

 

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל [email protected]
טל:   03-9113789

 

 

שתפו את העמוד

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

המשיכו לגלות קטגוריות נוספות

הזמנת מקומות

אירועים

רכישת מנויים

מוצרי רכש

מכרזים

הנדסה

0
    0
    עגלת קניות
    רוקנו עגלת קניותחזרה לחנות