מכרז 4/24 לאספקת שירותי מסרונים ודיוור ישיר

תיאור

מכרז 4/24 לאספקת שירותי מסרונים ודיוור ישיר

מועד אחרון להגשת הצעות: 5/5/2024  עד השעה 12:00 בלבד | עלות המכרז: ₪500

פרטים באתר העירייה: www.petah-tikva.muni.il

שאלות הבהרה בכתב בלבד במייל avivgo@ptikva.org.il   לא יאוחר מיום 24/3/2024 בשעה 12:00

לעיון במסמכי המכרז ללא תשלום  יש להוריד את הקובץ 

לתשומת ליבכם- לאחר ביצוע הרכישה התשלום לא יוחזר.

 

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני.

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

 

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל     Micrazim@ptikva.org.il

טל:   03-9113789

 

אין הצעות נוספות למוצר זה!

0.00500.00

מכרז 4/24 לאספקת שירותי מסרונים ודיוור ישיר

מועד אחרון להגשת הצעות: 5/5/2024  עד השעה 12:00 בלבד | עלות המכרז: ₪500

פרטים באתר העירייה: www.petah-tikva.muni.il

שאלות הבהרה בכתב בלבד במייל avivgo@ptikva.org.il   לא יאוחר מיום 24/3/2024 בשעה 12:00

לעיון במסמכי המכרז ללא תשלום  יש להוריד את הקובץ 

לתשומת ליבכם- לאחר ביצוע הרכישה התשלום לא יוחזר.

 

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני.

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

 

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל     Micrazim@ptikva.org.il

טל:   03-9113789

 

עיריית פתח תקווה

מידע נוסף