מכרז 44/22 לביצוע עבודות הדברה לעיריית פתח תקווה

0.001,000.00

מועד הגשה – עד ל  29/9/2022 בשעה 12:00

ביום 28/8/22 יערך מפגש מציעים בשעה 12:00 ברח’ אבשלום גיסין 82 פ”ת. טלפון לבירורים: 054-5605906
יש להגיע עם כלי תחבורה להמשך הסיור.

מפגש המציעים הנוסף יערך ביום שלישי 13/09/2022 בשעה 09:00 ברחוב אבשלום גיסין 82 פתח תקווה. טלפון לבירורים 054-5605906. יש להגיע עם כלי תחבורה להמשך הסיור.

ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

למען הסר ספק, מציעים שהשתתפו במפגש המציעים ביום 28.8.22 אינם נדרשים להגיע למפגש המציעים הנוסף.

מועד נוסף לשאלות הבהרה עד ליום 18/09/2022 בשעה 12:00 למייל [email protected]. דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות

לתשומת לב המשתתפים, המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה נדחה ללא יאוחר מיום 29/09/2022 בשעה 12:00.

ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

את המכרז יש להגיש בבניין העיריה רח’ העליה השניה 1 קומה 2 חדר 231 בין השעות 8.30-15.00

(למעט במועד יום ההגשה)

לתשומת ליבכם- לאחר ביצוע הרכישה התשלום לא יוחזר.
תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני.
יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל [email protected]
טל:   03-9113789    

 

שתפו את העמוד

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

המשיכו לגלות קטגוריות נוספות

הזמנת מקומות

אירועים

רכישת מנויים

מוצרי רכש

מכרזים

הנדסה

0
    0
    עגלת קניות
    רוקנו עגלת קניותחזרה לחנות