מכרז 5/24 אספקת כ”א זמני בתחום העבודה הסוציאלית לעיריית פ”ת

תיאור

מכרז 5/24 אספקת כ”א זמני בתחום העבודה הסוציאלית לעיריית פ”ת

עלות המכרז 300 ₪

שאלות הבהרה עד לתאריך 26/3/24 בשעה 12:00 למייל hayab@ptikva.org.il

מועד אחרון להגשה 5/5/24

פרטים באתר העירוני

לעיון במסמכי המכרז ללא תשלום  יש להוריד את הקובץ 

לתשומת ליבכם- לאחר ביצוע הרכישה התשלום לא יוחזר.

 

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני.

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

 

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל     Micrazim@ptikva.org.il

טל:   03-9113789

 

אין הצעות נוספות למוצר זה!

0.00300.00

מכרז 5/24 אספקת כ”א זמני בתחום העבודה הסוציאלית לעיריית פ”ת

עלות המכרז 300 ₪

שאלות הבהרה עד לתאריך 26/3/24 בשעה 12:00 למייל hayab@ptikva.org.il

מועד אחרון להגשה 5/5/24

פרטים באתר העירוני

לעיון במסמכי המכרז ללא תשלום  יש להוריד את הקובץ 

לתשומת ליבכם- לאחר ביצוע הרכישה התשלום לא יוחזר.

 

תשובות ישלחו לפונים ויועלו לפרסום באתר העירוני.

יובהר כי על המציע להתעדכן באתר העירוני מעת לעת בנוגע להבהרות, שינויים ותיקונים אשר חלו במסמכי המכרז טרם הגשת הצעתו.

 

לשאלות בנושא הליך הרכישה בלבד ניתן לפנות ליח’ המכרזים במייל     Micrazim@ptikva.org.il

טל:   03-9113789

 

עיריית פתח תקווה

מידע נוסף