נספח להיתר

אין הצעות נוספות למוצר זה!

305.00

לצורך הגשת בקשה עבור נספח להיתר (שינויים שהינם בסמכות מה”ע), יש לבצע את הפעולות הבאות:
1. תשלום מקוון של אגרת מינימום – 305 שח
2. הגשת בקשה מקוונת עבור נספח להיתר, במסגרתה יש לצרף את קובץ הקבלה.
קישור להגשת הבקשה : https://tinyurl.com/bdhcpne4
בכל שאלה או בירור ניתן לפנות למרכז מידע ושירות

בטלפון : 03-9053111

במייל: TashlumHandasa@ptikva.org.il

עיריית פתח תקווה

מידע נוסף