תיק מידע להיתר

אין הצעות נוספות למוצר זה!

198.00

לצורך הפקת תיק מידע להיתר, יש לבצע את הפעולות הבאות :
1. תשלום מקוון עבור כל חלקה הכלולה בטופס הבקשה לתיק מידע.
2. הגשת בקשה לתיק מידע להיתר בפורטל רישוי זמין , למעבר לפורטל: https://tinyurl.com/2d3y729s
3. צירוף אישורי התשלום לכל חלקה הכלולה בבקשה כצרופות לבקשה
אישור התשלום שיש לצרף לבקשה למידע להיתר ברישוי זמין, הוא מייל אישור העסקה הכולל בתוכו קובץ קבלה וקובץ אישור עסקה.
בכל שאלה או בירור ניתן לפנות למרכז מידע ושירות:
טלפון – 03-9053111
מייל – TASHLUMHANDASA@PTIKVA.ORG.IL

אישור הזמנה אינו מהווה אישור תשלום, קבלה מהווה אישור תשלום אשר נשלח במייל.

עיריית פתח תקווה

מידע נוסף